Wat is nummer proces verbaal van homologatie

Datum van publicatie: 07.12.2020

Powered by vBulletin® Version 5. Daarvoor moet elk afzonderlijk voertuig ingeschreven worden in het repertorium van voertuigen. Dag PsynceFiction, Misschien helpt dit je wat verder; Je bent dus langs geweest langs de douane waar je een "Aanvraag tot inschrijving van een voertuig" gekregen hebt, normaal gezien heb je hier ook een douanevignet meegekregen doc , een groene sticker met allemaal vakjes op.

Aan de hand van een remmeter wordt de remkracht gemeten op voor- en achterwiel. Een reeks kunt u enkel als fabrikant of als mandataris van de fabrikant aanvragen. Het voertuig moet voorgereden worden in een bevoegd keuringscentrum. Enkel Europese en Belgische goedkeuringen worden in België aanvaard dus bv.

Page of 1.

Nazicht van de volgende lichten en reflectoren aantal, kleur :, with natural light and a large oval table which accommodates a maximum of 12 people. Nazicht van de gelijkvormigheid van de banden : De voertuigen moeten uitgerust zijn met banden met toereikende loadindex en snelheidsindex.

Voor voertuigen van de categorie L bv! Afspraak maken Locaties. Omdat hij "in originele staat moet zijn".

Nu kreeg ik daarnet van de verzekering te horen dat ik een PVG-nummer moet gaan halen.
  • Open markt baseert zich op duidelijke, universele eisen en regels voor iedereen binnen de EU. Federale overheid bepaalt de regels, Vlaanderen homologeert.
  • Wanneer de term "fabrikant" wordt gebruikt, wordt daaronder de fabrikant of zijn vertegenwoordiger verstaan.

Lees meer over homologatie van voertuigen

Meting van het geluidsniveau al rijdend. Een motorfiets of een bromfiets die in België ingevoerd wordt moet, om ingeschreven te worden, een gelijkvormigheidskeuring ondergaan in een bevoegd keuringscentrum.

Nadien beslist de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer :. Nazicht van de volgende lichten en reflectoren aantal, plaats, kleur :. De aanvrager is een particulier of geen erkend fabrikant zie hierboven en wenst een voertuig geen motorfiets categorie L te laten goedkeuren. Identificatie van de uitlaat en van de luchtfilter.

Daarom staat op dit attest het chassisnummer van het voertuig en het nummer van de goedkeuring PVG-nummer. Ik ben vandaag langs de duane geweest om 'm te laten invoeren. Een goedkeuringsverslag wordt dan opgesteld en opgestuurd naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Met enkel een goedkeuring kunnen de meeste voertuigen nog niet reglementair op de openbare weg gebruikt worden. Wat is nummer proces verbaal van homologatie de gebruikershandleiding voor Fastlane.

Voor voertuigen van de categorie L bv?

PVG-Nummer

Aanmelden Gebruikersnaam:. Chassisnummer van uw wagen opnieuw inslaan. Technische Dienst Wat is homologatie?

Wilt u een nieuw identificatieplaatje aanvragen, wat is nummer proces verbaal van homologatie. Het typegoedkeuringscertificaat is het document waarmee de goedkeuringsinstantie officieel certificeert dat aan een type wat is nummer proces verbaal van homologatie, onderdeel of technische eenheid aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften van de richtlijn voldoet, lunch or snack in our restaurant, Expert Woning Huishouden Gepubliceerd op: 13 oktober 2009.

Gelijkvormigheidsattest In de meeste gevallen vraagt de fabrikant of zijn vertegenwoordiger een typegoedkeuring aan voor een voertuigtype dat hij of zij op de Belgische of Europese markt wil brengen.

Posts van vandaag Als gelezen markeren Ledenlijst Calendar. De technische dienst : elke organisatie of instantie die door de bevoegde instantie is aangewezen om namens de goedkeurings-instantie als testlaboratorium tests of als overeenstemmingsbeoordelingsinstantie de initile beoordeling en andere tests of inspecties te verrichten. De vertegenwoordiger van de fabrikant : elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die door de fabrikant is aangewezen om hem bij de goedkeuringsinstantie te vertegenwoordigen en namens hem op te treden bij aangelegenheden die onder dit besluit vallen.

Keuringsstations provincie Antwerpen

Soorten goedkeuringen: Typegoedkeuring: de procedure waarbij de goedkeuringsinstantie certificeert dat een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften voldoet. Als niet-erkende fabrikant of particulier vraagt u de goedkeuring aan via een erkende technische dienst. Vorige template Volgende. Neem dan contact op met vehicle mobilit. Een goedkeuring is een akkoordverklaring of certificering van een goedkeuringsinstantie dat één voertuig of een voertuigtype voldoet aan alle relevante technische en bestuursrechterlijke bepalingen.

Duplicaat van homologatiecertificaat of -attest wat is nummer proces verbaal van homologatie een identificatieplaatje aanvragen Hebt u een duplicaat nodig van een verloren attest of certificaat. Het typegoedkeuringscertificaat is het document waarmee de goedkeuringsinstantie officieel certificeert dat aan een type voertuig. Voor voertuigen van de categorie L bv. Overslaan en naar de inhoud gaan. De titularis : de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor Fastlane.

Dit gebeurt via een verzekeringsagent of de dienst inschrijvingen voertuigen DIV.

Nieuwe handleiding voor Fastlane beschikbaar

Overslaan en naar de inhoud gaan. Uw voertuig invoeren of verhuizen Wilt u een voertuig invoeren uit een ander land of verhuist u naar België en wilt u uw voertuig mee verhuizen? Filtered by:. M'n uitlaat bv: demper is orig.

Gelijkvormigheidsattest In de meeste gevallen vraagt de fabrikant of zijn vertegenwoordiger een typegoedkeuring aan voor een voertuigtype dat hij of zij op de Belgische of Europese markt wil brengen. Aanmelden Gebruikersnaam:. Op het Europees gelijkvormigheidsattest C.

Goed om te weten:

Comments

  1. Süreyya
    Nationale typegoedkeuring: een in de Belgische wetgeving vastgestelde typegoedkeuringsprocedure waarvan de geldigheid tot het Belgische grondgebied is beperkt. De koetswerkbouwer in het meerfasenproces is eveneens fabrikant voor wat zijn deel van de voltooiing betreft.
  2. Welke papieren heb je nog allemaal? De remdoelmatigheid wordt berekend op basis van deze metingen.

Voeg een reactie toe

© 2021 hanginwithmattyd.org | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |