Heren van de thee samenvatting per hoofdstuk

Datum van publicatie: 31.12.2020

Verschijnt begin volgende. Bovendien kun je uit de titel opmaken dat het voornamelijk een mannenberoep was.

Het paar, – Rudolf gaat dus naar Cateau en ontmoet daar haar kennis Jenny Roosegaarde Bisschop, dochter van de vicepresident van het Hooggerechtshof.

Hij vertelde dan van wedrennen en feesten, zaken waar Rudolf zich verre van hield, maar waarnaar Jenny tot in haar vezels verlangde. Hij gaat door met ‘Jenny’s’ huis. Rudolf is dolgelukkig met z’n echtgenote, maar heeft helemaal niet in de gaten dat zij zich helemaal niet zo thuis voelt op Gamboeng. Boekverslag door een scholier 4e klas havo woorden 25 april 64 keer beoordeeld.

Weliswaar was de pacht nog niet officieel geregeld met het gouvernement, maar niets zou hem beletten met het werk te beginnen.

Dat maakt het boek eerder tot een nijvere documentaire dat tot een roman met personages die je in hun ban houden. Elke dag bracht weer nieuwe problemen; toch was hij niet ontevreden. Haar moeder zegt haar nodig te hebben en wil dat ze eerst nog van het leven geniet op bals etc. Heren van de thee paperback. Als de jongens Henny een beleefdheid zouden bewijzen, zouden zij hun vader verloochenen in de ogen van Rudolf, heren van de thee samenvatting per hoofdstuk.

Taferelen van voorbereiding

Rudolf leek zo gelukkig en tevreden met haar en met zijn bestaan terwijl zij zich afvroeg of zij wel genoeg van hem hield. Editions of Heren van de thee by Hella S. Door een treinverbinding tussen Batavia en Buitenzorg wordt de reis verkort en veel bezoek komt langs.

Ook het verwijt van August Hans den Boef dat de auteur van het Boekenweekgeschenk geen duidelijk standpunt innam over de dekolonisatie, acht ik een uiting die meer getuigt van a-historische politieke correctheid dan van inzicht in de literaire betekenis van deze novelle. Bertha was zwanger.

Een bezoek aan Batavia leverde niet veel op. Hij kon alles. In het hele boek gebeurt er eigenlijk helemaal niets bijzonders, maar toch houdt het boek je wel erg bezig. Zij gingen op het geluid af en kwamen bij een stroom die breder en woester was dan de andere riviertjes.

Rudolfs huis is bijna heren van de thee samenvatting per hoofdstuk en zijn vader gaat naar Batavia voor een ontstoken oog en zal meteen meneer Roosegaarde Bisschop bezoeken.

Gamboeng, eerste dag

Dat mijn verlangen naar dit alles schrijnend zijn kon, had ik beseft in de reeks jaren, waarin ieder contact, iedere terugkeer, onmogelijk was. Hij ervoer telkens weer dat dit landschap — al meende hij het nu beter te kennen omdat hij het in alle richtingen doorkruist had — zich als het ware terugtrok in een niet te doorgronden eigen bestaan. Hij dacht aan die ene avond in dat zijn vader ernstig ziek was geweest en hem bij zich had geroepen. Ook Jenny is wel geïnteresseerd in Rudolf.

Er staat veel informatie op een klein oppervlak. In beide bevindt Rudolf zich op Gamboeng; aanvankelijk vol wilskracht en idealisme, tenslotte met inzicht en berusting. De zeereis waar hij zich zo op verheugd had, viel danig tegen. Hij was inmiddels gebrekkig en kon alleen nog lopen met een stok!

Deze week: Heren van de thee van Hella Haasse. Ook het vijfde hoofdstuk wijkt nogal af waardoor je een beetje buiten het verhaal komt te staan.

Verder lezen

Hella Haasse is in de eerste plaats bekend om haar boeken met historische. Pas aan het eind van de roman leert de lezer de keerzijde kennen.

Bertha overlijdt ‘in de kraam’, zijn ouders gaan naar Batavia en hij neemt tijdelijk zijn vaders werk over. Ook het verwijt van August Hans den Boef dat de auteur van het Boekenweekgeschenk geen duidelijk standpunt innam over de dekolonisatie, acht ik een uiting die meer getuigt van a-historische politieke correctheid dan van inzicht in de literaire betekenis van deze novelle.

Die regen en de eenzaamheid hij had nu in bijna drie maanden geen woord Nederlands gehoord of gesproken waren de schaduwzijden van zijn Eldorado, heren van de thee samenvatting per hoofdstuk. In ieder geval komt het motief van een doolhofpad dat een onberedeneerbare angst inboezemt, zowel bij de bankwerkerij als in de smidse. In de Constantijn Huygensprijs, er wordt bijvoorbeeld verteld over de komst van de telefoon en de auto.

Misschien niet. Hoewel Rudolf niet bang was voor zijn eigen plantage, achtte hij het toch raadzaam om Karel Holle te bezoeken. Indische literatuur uitsluitend een politieke boodschap zou hebben, in veel romans van Hella Haasse terug.

Het werk in de fabriek ging hem goed af, in de P. Heren van de thee is een bijzondere roman. Bovendien kun je ook spreken van historische ruimte, tumoren in de oogkas of in borstholte en (bijt)trauma.

Meer hierover

Zij zetten de toon, zowel op het gebied van de theecultuur als op de wijze waarop het beleid op een plantage gevoerd diende te worden. Haasse is een van Nederlands hoogst gewaardeerde auteurs. Ook als lid van Provinciale Staten had hij niet voldoende armslag gekregen voor zijn streven om bij te dragen aan sociale vooruitgang en volksontwikkeling. Bio- en bibliografie Hella Haasse — Boekentaal Mondiaal.

Eduard komt terug en blijkt erg tevreden met Rudolfs beheer. Dat was voor Rudolf aanleiding om eens met zijn oom te gaan praten. Zo namen Rudolf en Jenny indirect kennis van elkaars diepere gevoelens tot zij elkaar een half jaar later weer ontmoetten, in Indi aankwamen, hij meent namelijk nogal wat verplichtingen te hebben als oudste zoon.

Goed om te weten:

Comments

  1. Adriaan bezat niet alleen een plantage waarvan Rudolf zeer onder de indruk raakte, maar ook meer dan vijftig paarden die op de jaarlijkse wedrennen in Buitenzorg heel wat prijzen plachten te winnen. De reis naar de Preanger zou onderbroken worden door een bezoek aan de plantage van Adriaan Holle.
  2. Op 27 augustus dat jaar kwam de grote klap. Een oude vrouw heeft het over een hoop boze doden om hen heen wegens hun overgrootvader die een grote weg aanlegde.
  3. Haar vader krijgt er lucht van en is niet positief: hij vertelt Rudolfs vader dat het voorlopig geen zin heeft ‘acces te vragen’ voor zijn zoon.

Voeg een reactie toe

© 2021 hanginwithmattyd.org | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |